Het onderwijs op de Hummelingschool richt ​zich niet alleen o​p de verstandelijke ontwikkeling, maar óók op de sociaal-emotionele, de zintuiglijk/motorische en de creativiteitsontwikkeling. Het gaat daarbij niet alleen om kennis en inzicht, maar ook om vaardigheden en attitudes.  ​​​Op grond van de bovenstaande visie kunnen wij als kernachtige missie voor onze school formuleren: 
Wij zijn een lerende organisatie met professionele expertise die er is voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zowel op sociaal emotioneel gebied als op cognitief gebied. Wij werken vanzelfsprekend aan de kerndoelen en willen de leerlingen voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Dat kan zijn van praktijkonderwijs,  het leerwegondersteunend onderwijs, vmbo kader-basis en havo/vwo al dan niet in een speciale setting.​ 

Begeleiding

De school biedt plaats aan kinderen met verschillende onderwijsbehoeften, variërend van cognitieve (leer) behoeften tot sociaal emotionele behoeften, onderwijsbehoeften in het autistisch spectrum tot AD(H)D en spraak/taal behoeften. Voor ieder kind wordt bij plaatsing een ontwikkelingsperspectief opgesteld dat met de ouders twee keer per jaar besproken en, indien nodig bijgesteld wordt. Hierin worden de doelen op korte en lange termijn vastgesteld en geëvalueerd. De ontwikkeling van het kind op leer- en sociaal-emotioneel gebied  wordt ​nauwlettend gevolgd.

Multidisciplinair team

Om elke leerling op onze school staat een sterk en betrokken interdisiplinair team. Een ervaren groepsleerkracht en onderwijsassistenten,  vormen samen met de specialisten een vast team. Door de grootte van de school weet iedereen elkaar snel te vinden en zijn de lijnen kort. Kortom: als je als ouder ergens mee zit, kunnen we snel en oplossingsgericht handelen. Het vaste begeleidingsteam met verschillende disciplines bestaat uit:

 • De groepsleerkracht
 • Onderwijsassistenten​
 • ​Logopedist
 • Kinderoefentherapeut (motoriek)
 • Leeskliniek
 • NT2-specialist
 • Intern Begeleider
 • Orthopedagoog
 • Jeugdarts
 • Coördinator leerling zaken 
 • Directeur​

Daarnaast heeft de school de beschikking over een vaste pedagogische conciërge, administratief ​medewerker en wordt de school gefaciliteerd door de ondersteunende diensten van Alberdingk Thijm Scholen.