U bent van harte welkom om vrijblijvend een gesprek aan te vragen en rondgeleid te worden op onze school. Om toegelaten te kunnen worden op een school voor speciaal basisonderwijs is een ‘Toelaatbaarheidsverklaring’ nodig. De Toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven door de commissie Passend Onderwijs van Alberdingk Thijm Scholen en het Samenwerkingsverband Unita. Ouders van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften moeten een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband Unita. Dat betekent dan ook, dat we deze leerlingen in principe binnen onze school aan zullen nemen en begeleiden.

De toelating van de leerlingen met een bepaalde handicap en/of onderwijsbehoefte moet in elk geval:

• passen binnen de voorwaarden die in het algemene aannamebeleid worden genoemd;

• positief van invloed kunnen zijn op het algehele welzijn en de ontwikkeling van de leerlingen​​ in kwestie;

• passen bij de materiële, organisatorische en didactische mogelijkheden, die het schoolteam ter beschikking heeft om een goede begeleiding binnen onze scholen te realiseren.​​

Download hier het aanmeldformulier