Dit jaar bracht Sinterkaas met 2 pieten op vrijdag 2 december een bezoek aan de Hummelingschool. 
Het was nog even spannend of hij wel zou komen. Met z'n allen stonden we te wachten en te wachten op het plein. Wat bleek nu, de Sint en z'n 2 pieten stonden per ongeluk op een andere school. Gelukkig was meester Co zo lief om hun daar op te halen met de schoolbus. 
In de midden- en bovenbouw hadden de kinderen lootjes getrokken. De kinderen hebben goed hun best gedaan op de surprises. 
Met elkaar hebben we een leuke ochtend gehad.