Schooltijden

​De schooltijden zijn van 08.30 - 14.30 uur (ma, di, do, vrij)
Op​ woensdag van 08.30 - 12.30 uur
De kleuters zijn op woensdag vrij.

Kinderen hebben behoefte aan ritme en regelmaat, dat geeft ze houvast en een veilig gevoel. Daarom worden de dagen en weken ingedeeld volgens een vast rooster. In de kleuter- en onderbouwgroepen worden de kinderen geholpen met het onthouden van de indeling van de dag door middel van een dagkalender (pictogrammen die opgehangen worden of op het bord worden geschreven). Het kan natuurlijk zijn dat er op bijzondere dagen afgeweken wordt van dit rooster. Maar in de regel zal dit een uitzondering zijn.​

​Gl​obaal ziet een dag er als volgt uit:

8.15-8.30 binnenkomst kinderen
8.30-9.00 kringgesprek 
9.00-10.00 cursorische vakken 
10.00-10.15 fruit eten en pauze
10.15 -12.00 cursorische vakken 
12.00-12.30 lunch en pauze
12.30-14.30 cursorische en andere vakken 

N.B. cursorisch = rekenen/lezen/spellen/taal of schrijven.
Andere vakken zijn: wereldoriëntatie, verkeer, handvaardigheid, tekenen. Gymnastiek en sociale vaardigheid zijn per groep verschillend ingedeeld.

Vakanties & vrije dagen

Voorjaarsvakantie                                        22 februari t/m 26 februari 2021
Goede vrijdag t/m tweede paasdag            2 t/m 5 april 2021
Meivakantie                                                  26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart                                                   13 en 14 mei 2021
Pinksteren                                                      24 mei 2021
Zomervakantie                                                9 juli t/m 20 augustus 2021

Studiedagen/ extra vrije dag
Woensdag 27 januari 2021 Studiedag At scholen
Dinsdag 23 maart 2021
Donderdag 17 juni 2021