Schooltijden

​De schooltijden zijn van 08.30 - 14.30 uur (ma, di, do, vrij)
Op​ woensdag van 08.30 - 12.30 uur
De kleuters zijn op woensdag vrij.

Kinderen hebben behoefte aan ritme en regelmaat, dat geeft ze houvast en een veilig gevoel. Daarom worden de dagen en weken ingedeeld volgens een vast rooster. In de kleuter- en onderbouwgroepen worden de kinderen geholpen met het onthouden van de indeling van de dag door middel van een dagkalender (pictogrammen die opgehangen worden of op het bord worden geschreven). Het kan natuurlijk zijn dat er op bijzondere dagen afgeweken wordt van dit rooster. Maar in de regel zal dit een uitzondering zijn.​

​Gl​obaal ziet een dag er als volgt uit:

8.15-8.30 binnenkomst kinderen
8.30-9.00 kringgesprek 
9.00-10.00 cursorische vakken 
10.00-10.15 fruit eten en pauze
10.15 -12.00 cursorische vakken 
12.00-12.30 lunch en pauze
12.30-14.30 cursorische en andere vakken 

N.B. cursorisch = rekenen/lezen/spellen/taal of schrijven.
Andere vakken zijn: wereldoriëntatie, verkeer, handvaardigheid, tekenen. Gymnastiek en sociale vaardigheid zijn per groep verschillend ingedeeld.

Vakanties & vrije dagen

Herfstvakantie                                        17 t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie                                          23 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie                                  27 februari t/m 5 maart 2023
Goede vrijdag t/m tweede paasdag     7 t/m 10 april 2023
Meivakantie                                            24 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart                                             18 t/m 21 mei 2023
Tweede Pinksterdag                               29 mei 2023
Zomervakantie                                       21 juli t/m 3 september 2023

Studiedagen/ extra vrije dag
Studiedagen:
Donderdag 22 september 2022
Vrijdag 25 november 2022
Woensdag 25 januari 2023
Maandag 6 maart 2023
Dinsdag 13 juni 2023

- Vrijdag 2 december 2022 (Sinterklaas) om 12.00 uur zijn de kinderen vrij.
- Donderdag 22 december 2022 vanaf 12.00 uur zijn de kinderen vrij, om 18.00 uur weer op school voor het kerstdiner.
- Donderdag 6 april Paaslunch om 13.00 uur kinderen vrij.