Schooltijden

​De schooltijden zijn van 08.30 - 14.30 uur (ma, di, do, vrij)
Op​ woensdag van 08.30 - 12.30 uur
De kleuters zijn op woensdag vrij.

Kinderen hebben behoefte aan ritme en regelmaat, dat geeft ze houvast en een veilig gevoel. Daarom worden de dagen en weken ingedeeld volgens een vast rooster. In de kleuter- en onderbouwgroepen worden de kinderen geholpen met het onthouden van de indeling van de dag door middel van een dagkalender (pictogrammen die opgehangen worden of op het bord worden geschreven). Het kan natuurlijk zijn dat er op bijzondere dagen afgeweken wordt van dit rooster. Maar in de regel zal dit een uitzondering zijn.​

​Gl​obaal ziet een dag er als volgt uit:

8.15-8.30 binnenkomst kinderen
8.30-9.00 kringgesprek 
9.00-10.00 cursorische vakken 
10.00-10.15 fruit eten en pauze
10.15 -12.00 cursorische vakken 
12.00-12.30 lunch en pauze
12.30-14.30 cursorische en andere vakken 

N.B. cursorisch = rekenen/lezen/spellen/taal of schrijven.
Andere vakken zijn: wereldoriëntatie, verkeer, handvaardigheid, tekenen. Gymnastiek en sociale vaardigheid zijn per groep verschillend ingedeeld.

Vakanties & vrije dagen

Herfstvakantie                                        18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie                                          24 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie                                  18 februari t/m 25 februari 2022
Goede vrijdag t/m tweede paasdag     15 t/m 18 april 2022
Meivakantie                                            25 mei t/m 8 juni 2022
Hemelvaart                                             26 en 27 mei 2022
Pinksteren                                               6 juni 2022
Zomervakantie                                       15 juli t/m 26 augustus 2022

Studiedagen/ extra vrije dag
Donderdag 23 september 2021
Dinsdagmiddag 12 oktober 2021 vanaf 12.00 uur zijn de kinderen vrij
Vrijdag 19 november 2021Woensdag 26 januari 2022 Studiedag AT scholen
Maandag 7 maart 2022
Donderdagmiddag 14 april 2022 (witte donderdag) vanaf 12.00 uur zijn de kinderen vrij
Dinsdag 7 juni 2022 (na 2e pinksterdag) 

Vrijdag 3 december 2021 (Sinterklaas) vanaf 12.00 uur zijn de kinderen vrij
Donderdag 23 december 2021 vanaf 12.00 uur zijn de kinderen vrij, om 18.00 uur weer op school voor het kerstdiner.