Schooltijden

​De schooltijden zijn van 08.30 - 14.30 uur (ma, di, do, vrij)
Op​ woensdag van 08.30 - 12.30 uur
De kleuters zijn op woensdag vrij.

Kinderen hebben behoefte aan ritme en regelmaat, dat geeft ze houvast en een veilig gevoel. Daarom worden de dagen en weken ingedeeld volgens een vast rooster. In de kleuter- en onderbouwgroepen worden de kinderen geholpen met het onthouden van de indeling van de dag door middel van een dagkalender (pictogrammen die opgehangen worden of op het bord worden geschreven). Het kan natuurlijk zijn dat er op bijzondere dagen afgeweken wordt van dit rooster. Maar in de regel zal dit een uitzondering zijn.​

​Gl​obaal ziet een dag er als volgt uit:

8.15-8.30 binnenkomst kinderen
8.30-9.00 kringgesprek 
9.00-10.00 cursorische vakken 
10.00-10.15 fruit eten en pauze
10.15 -12.00 cursorische vakken 
12.00-12.30 lunch en pauze
12.30-14.30 cursorische en andere vakken 

N.B. cursorisch = rekenen/lezen/spellen/taal of schrijven.
Andere vakken zijn: wereldoriëntatie, verkeer, handvaardigheid, tekenen. Gymnastiek en sociale vaardigheid zijn per groep verschillend ingedeeld.

Vakanties & vrije dagen

Herfstvakantie                                        21 t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie                                          22 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie                                  17 februari t/m 25 februari 2024
Goede vrijdag t/m tweede paasdag   29 maart t/m1 april 2024  
Meivakantie                                            20 april t/m 5 mei 2024
Hemelvaart                                             9 t/m 12 mei  2024
Tweede Pinksterdag                               20 mei 2024
Zomervakantie                                       20 juli t/m 1 september 2024

Studiedagen/ extra vrije dag
Studiedagen:
Donderdag 28 september 2023
Donderdag 23 november 2023
Woensdag 31 januari 2024
Maandag 25 maart 2024
Vrijdag 7 juni 2024

 


- Donderdag 21 december 2023 vanaf 12.00uur zijn de kinderen vrij, om 18.00 uur weer op school voor het kerstdiner.


- Donderdag 28 maart 2024 Paaslunch om 13.00 uur kinderen vrij.