Team

Petra Disse - ma t/m vrij Directrice
Patricia Brand - ma t/m vrij Intern begeleider en schoolopleider
Femke de Boer - vrij Orthopedagoog en Intern begeleider JRK
Sabine Wentzel - ma t/m vrij Leerkracht OB, BB en schoolopleider
Miriam van Veen - ma, di, woe Leraarondersteuner OB
Bianca Kortekaas Rokebrand - do, vrij Leraarondersteuner OB
Aniek Horstman - ma t/m vrij Leerkracht OB
Maryam Poort - ma, di, do Onderwijsassistent OB
Jolanda van Asch - ma, di, woe Leerkracht MB en ICT-er
Jip Schellekens - verlof Leerkracht MB
Barbara van Doorenmaalen - ma t/m vrij Leerkracht MB
Monique Klein - ma, di, do, vrij Leraarondersteuner MB
Muriel Couvee - ma, di, do, vrij Leerkracht BB
Regina 't Hart - ma t/m do Leraarondersteuner BB en administratief medewerker
Clementina Vreugd - ma, di, do, vrij Leerkracht BB
Leonie Gerla - verlof Leerkracht BB
Atie Kerkhoven - do, vrij Onderwijsassistent BB
Danny Mol - vrij Vakdocent bewegingsonderwijs
Romy Geserick - di Vakdocent drama
Sylvia Vink - vrij English Teacher Coach
Coriene Rouvoet - ma, di, do NT2 en leeskliniek
Ana Yasari - ma, di, woe Logopedist
Nienke Horstman - di, do Logopedist
Co Schaapherder - ma t/m vrij Pedagogisch conciërge
Roelien Pleiter Jimmink - woe GZ-psycholoog
Annemarie de Haan - ma, di, woe, do Coördinator leerlingzaken
Mona Habibuw - ma, di, do Jeugdarts JGGV
Marc van Loon - do 2x per maand Jeugdconsulent