De Hummelingschool is een kleine school met een goed op elkaar ingespeeld team met verschillende expertises. Aniek Horstman is de directeur. 

Het Hummelingteam zorgt dagelijks voor een gestructureerde leeromgeving en dagritme waardoor alle leerlingen zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. Het team bestaat uit de vaste groepsleerkrachten, onderwijsassisten, intern begeleider en de dire​cteur. Ook heeft de school een eigen conciërge.​ 

 

Groepsleerkrachten

De groepsleerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Zij zijn ervaren onderwijsprofessionals die met grote inzet en betrokkenheid elke dag zorgen dat ​elke leerling gezien wordt en tot leren komt.

 

Onderwijsassistenten

De onderwijsassistenten h​​elpen met de voorbereiding van de lessen, organiseren van activiteiten en ondersteunen de leerkrachten​. Op de Hummelingschool hebben we ervoor gekozen om de onderwijsassistenten breed in te zetten. ​Dit betekent dat zij niet aan een groep verbonden zijn en in overleg met de leerkrachten, intern begeleider en directie in worden gezet op ondersteuningsbehoefte van leerlingen, de groep en leerkrachten. 

 

Intern Begeleider

De Intern Begeleider (IB-er) voert verschillende taken uit binnen de school. De IB-er is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Zij helpt de leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. De IB-er voert ook gesprekken, legt klassenbezoeken af en ondersteunt de leerkracht of de leerling bij de problematiek waar zij tegenaan lopen. Samen met de leerkrachten zorgt de IB-er er ook voor dat de IEP-toetsen worden afgenomen. Voor elke leerling komt er naar aanleiding van de gemaakte toetsen een plek in het groepsplan, waarin de verschillende niveaus van de kinderen in kleine groepjes staan. Zij zorgen ervoor dat de leerlingen de extra ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Heeft u een vraag of maakt u zich zorgen over uw kind? Dan kan de intern begeleider altijd met u in overleg en advies geven. 

Directeur

De schooldirecteur is Aniek Horstman. Ook bij de schooldirecteur kunt u altijd terecht met uw vragen: a.horstman@atscholen.nl​