De ouderraad ondersteunt de school in het uitvoeren van een aantal activiteiten. En dan moet u denken aan de gebruikelijke dingen die in de loop van een schooljaar de revue passeren.  Zoals Sinterklaas en Kerst, en ook zaken. De ouderraad beheert samen met de directeur de vrijwillige ouderbijdrage.

Als een leerling is toegelaten tot de C. Hummelingschool, biedt Alberdingk Thijm Scholen een aantal extra voorzieningen aan. Deze extra voorzieningen worden niet gesubsidieerd door de rijksoverheid, omdat het gaat om activiteiten die niet tot het reguliere lesprogramma behoren. U bent niet verplicht om deze extra diensten af te nemen; door gebruik te maken van de diensten ontstaat echter wel de verplichting om de daaraan verbonden bijdrage te betalen.​

 


Neem voor contactgegevens contact op met de directeur van de school​, Aniek Horstman.