​​​Leerkrachten en ouders zijn vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad (MR). De MR volgt het beleid van de school zo kritisch mogelijk en stuurt waar mogelijk bij. Ze heeft een adviserende en/of instemmende taak t.a.v. het schoolbeleid.​In de MR zitten twee personeelsleden en twee ouders/verzorgers. Lid zijn van de MR vegroot je betrokkenheid bij de school je fungeert de verbindende schakel tussen team en ouders. Zijn er dingen waarvan u denkt: Kan dit zomaar? Of hoe zit dat? Waarom gebeurt dit? Vraag het aan een van de MR leden. In de vergadering zullen wij uw vragen of opmerkingen bespreken. Als u ons niet persoonlijk kunt bereiken dan mag dit ook via de mail, ons adres is mr@hummelingschool.nl

De taken van de MR zijn vastgelegd in het MR-reglement. Vanuit de MR is er ook een vertegenwoordiging naar de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad) van de scholen van de stichting Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Primair Onderwijs. De GMR heeft contact met het bestuur. Het jaarverslag van de GMR ligt ter inzage op school. U kunt een kopie van het jaarverslag opvragen bij de schooldirecteur. 

Leden medezeggenschapsraad Hummelingschool:

  • Regina 't Hart, lid namens het team
  • Miloud Badouri, lid namens de ouders (kind in groep Blauw)

 

Lid namens het team:
Mijn naam is Sabine Wentzel en ik ben 30 jaar oud. Inmiddels al weer 8 jaar werkzaam op de Hummelingschool. Ooit hier begonnen als stagiaire tijdens de opleiding onderwijsassistent. Een aantal jaar later hier weer komen werken als onderwijsassistent. Twee jaar geleden heb ik de pabo in de avond afgerond en sta nu vier dagen per week bij groep Oranje (JRK-groep) en één dag in groep Rood. Ik vind het erg leuk om mee te denken over beslissingen die gemaakt worden ten goede van de kinderen. Ik ben alle dagen op school aanwezig dus je kan altijd na schooltijd bij mij naar binnen lopen.

Ook kan je mij een mailtje sturen op: s.wentzel@atscholen.nl

 

Lid namens de ouders:
Mijn naam is Marjet Feldmann- van Santen ik ben 33 jaar. Ben getrouwd met Jerry en samen hebben wij een zoon van 6 jaar Job Feldmann, hij zit bij juf Sabine in groep Oranje. Wij wonen in Weesp. 10 jaar ben ik werkzaam in de kinderopvang in de leeftijd 0 t/m 16 jaar. Ik vind het heel fijn om wat te kunnen betekenen voor een kind in het dagelijks leven. Geen dag is hetzelfde. Ik vind het leuk om me bij de MR te kunnen voegen, om mee te denken en te praten over de gang van zaken op school en te kijken naar de verschillende behoeftes van de kinderen.

Voor vragen kun je me bereiken via: marjetvansanten@live.nl of via het postvakje van de MR op school.