​Regelmatig contact tussen school en ouders vinden wij erg belangrijk. Samen met u volgen wij uw kind in de ontwikkeling. We starten elk jaar met een kennismakingsgesprek waarin we informatie uitwisselen over uw kind en over de gang van zaken op school. Tevens wordt er tussen de ouders en de leerkracht afgesproken op welke termijnen er een gesprek plaatsvindt.

• In ieder geval vindt er twee keer per jaar een gesprek over het ontwikkelingsperspectief plaats.
• Er vindt een keer per jaar een avond plaats over de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind.
• Een huisbezoek behoort ook tot de mogelijkheden.
• Een algemene ouderavond rond een bepaald thema bedoeld voor alle ouders.​