Leren met en over ICT

Iedere groep heeft een aantal werkplekken en/of devices (vooral chromebooks) ter beschikking zodat cloudwise en gynzy in alle groepen van vanaf groep wit ingezet kunnen worden. Daarnaast beschikt elke groep over een digitaal bord (prowise) De computers worden ingezet in het leerproces binnen de klassenorganisatie en het zelfstandig werken. Het is de bedoeling dat de leerlingen steeds meer computervaardigheden gaan beheersen.
De school heeft een volledig draadloos netwerk alvast berekend op de toekomst. Er is voor de bovenbouwleerlingen de mogelijkheid om te leren programmeren.