Het Hummelingteam zorgt dagelijks voor een gestructureerde leeromgeving en dagritme waardoor alle leerlingen zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. Het team bestaat uit de vaste groepsleerkrachten, onderwijsassisten, intern begeleider en de dire​cteur. Ook heeft de school een eigen conciërge.​ 

Groepsleerkrachten

De groepsleerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Zij zijn ervaren onderwijsprofessionals die met grote inzet en betrokkenheid elke dag zorgen dat ​elke leerling gezien wordt en tot leren komt.

Onderwijsassistenten

De onderwijsassistenten h​​elpen met de voorbereiding van de lessen, organiseren van activiteiten en ondersteunen de leerkrachten​. Op de Hummelingschool hebben we ervoor gekozen om de onderwijsassistenten breed in te zetten. ​Dit betekent dat zij niet aan een groep verbonden zijn en in overleg met de leerkrachten, intern begeleider en directie in worden gezet op ondersteuningsbehoefte van leerlingen, de groep en leerkrachten. 

Intern Begeleider

​​​​​Een intern begeleider (IB-er) ondersteunt de leerkrachten als een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Samen met de leerkrachten zorgt een Intern begeleider ervoor dat de Cito-toetsen worden afgenomen. Voor elke leerling komt er naar aanleiding van de gemaakte toetsen een plek in een groepsplan. Waarin de verschillende niveaus van de kinderen in kleine groepjes een plek krijgen. Heeft u een vraag of maakt u zich zorgen over uw kind? Dan kan de intern begeleider altijd met u in overleg met de leerkracht en de directie meekijken en advies geven. ​​​​​

​Directeur

De schooldirecteur is Petra Disse.  Ook bij de schooldirecteur kunt u altijd terecht met uw vragen: p.disse@atscholen.nl