Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen een keer per week les in het Engels van de leerkracht die intensief samenwerkt met een “native speaker” van de stichting. Dit gebeurt onder meer door middel van drama en praktische opdrachten.
Ook zetten we het Engels in binnen de taalthema’s middels het uitvoeren van praktische opdrachten.