De kinderen van groep oranje zijn na de kerstvakantie flink bezig geweest met het
thema ”post”. Zij hebben heel hard gewerkt en heel veel geleerd. Twee leerlingen hun
vaders werken ook bij post.nl en zij wisten hun klasgenoten veel te vertellen over het
werk van hun vader, de postbode. Ook heeft een vader in de klas zijn uniform aan de kinderen te laten zien. Dat was heel leuk voor de leerlingen. Zij hadden natuurlijk veel vragen aan die vader.
Ook hebben de kinderen hun eigen brief naar de brievenbus mogen brengen. Eerst
een postzegel kopen, zelf erop plakken en dan de brief in de brievenbus doen.
Dat was spannend hoor!! En dan nog wachten of de brief wel thuis zou aankomen.
En!...ja hoor!
De kinderen hadden de volgende dag allemaal van de postbode hun eigen envelop
thuis op de mat liggen.
Een speurtocht door de wijk, op zoek naar verschillende soorten brievenbussen was
het einde van het Thema “post”.
Oo… wat hebben de kinderen van groep oranje veel geleerd.