Alle kinderen hebben 1 x in de week Rots en Water training. Dit is een training gericht op de sociale – emotionele ontwikkeling. In groep Paars staat op het moment centraal het leren negeren van negatieve prikkels. Dit wordt geoefend door middel van spellen die we in de gymzaal spelen. Daarbij wordt de link naar de reële werkelijke situatie gelegd, waarin het benoemen van de emoties en de keuze centraal staat.