Na een leuke opening in de aula te hebben gehad is het maatjeslezen op de Hummelingschool begonnen. Iedere dag lezen de kinderen met een vast maatje van 08.40 - 09.05 uur. We hebben daarvoor prachtige nieuwe boeken aangeschaft. 

Samen een boek lezen is een leesvorm waarbij de leerlingen in tweetallen elkaar helpen om het leesniveau te verbeteren. Alle leerlingen en leerkrachten zijn enthousiast!