Op de Hummelingschool wordt er naast het werken uit boeken ook op andere manieren geleerd.
Bijvoorbeeld; een rekenles uit het boek wordt aangepast, zie foto 1. De leerlingen leggen op deze foto de getallen in de goede volgorde om ze vervolgens te plaatsen op de getallenlijn. Of een spellingsdictee op het plein, zie foto 2. De leerlingen lezen bij de leerkracht een woordje. Dit woordje schrijven ze met stoepkrijt op het plein in plaats van in hun schrift.