Medezeggenschapsraad

​​​Leerkrachten en ouders zijn vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad (MR). De MR tracht het beleid van de school zo kritisch mogelijk te volgen en daar waar mogelijk bij te sturen. Ze heeft een adviserende en/of instemmende taak t.a.v. het beleid wat op school gevoerd wordt. De taken van de MR zijn vastgelegd in het MR-reglement. Vanuit de MR is er ook een vertegenwoordiging naar de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad) van de scholen van de stichting Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Primair Onderwijs. De GMR heeft contact met het bestuur. Het jaarverslag van de GMR ligt ter inzage op school. U kunt een kopie van het jaarverslag opvragen bij de schooldirecteur. 

​In de MR zitten drie personeelsleden en drie ouders/verzorgersZijn er dingen waarvan u denkt: Kan dit zomaar? Of hoe zit dat? Waarom gebeurt dit? Vraag het aan een van de MR leden. In de vergadering zullen wij uw vragen of opmerkingen bespreken. Als u ons niet persoonlijk kunt bereiken dan mag dit ook via de mail, ons adres is mrhummelingschool@gmail.com


​Leden:

​OUDERS

Mirella Kooij (voorzitter). Mirella is de moeder van Quinten uit groep Wit. In het schooljaar 2013-2014 is zij de MR gaan versterken. Op deze manier hoopt zij  wat te kunnen betekenen voor u, de kinderen en de school. Zij is regelmatig op school voor vragen en opmerkingen.

Mireille Kooij.png 


 Marije Calis. Marije is de moeder van Stijn uit groep Blauw. Sinds dit schooljaar (2016-2017)  is zij de MR gaan versterken. Zij vindt het belangrijk om betrokken te zijn bij het beleid van de school. Voor vragen, opmerkingen kunt u haar altijd aanspreken op school, zij is er op maandagochtend en vrijdag.

marije rigter.png 

 
Marit Kos. Marit is de moeder van Yilmaz uit groep Oranje (kleutergroep). Yilmaz  heeft het erg naar zijn zin op de Hummelingschool. Hier is zij heel blij mee en dat geeft haar weer energie. Ze was dan ook enthousiast toen er gevraagd werd om deel te nemen aan de MR. Zij verbindt mensen graag met elkaar en kijkt ernaar uit om bij te kunnen dragen aan de ontwikkelingen in en om school . ​

Marit Kos.jpg
 

 PERSONEELSLEDEN

Engelien de Jong, leerkracht groep Groen.

Engelien de Jong.png 

 

Maryam Poort, onderwijsassistent.


Ria witte, leerkracht groep Oranje (JRK).