Orthopedagoog

 

Binnen de school wordt de ontwikkeling van alle kinderen nauwlettend gevolgd (zie ook: de intern begeleider). Soms ontwikkelt een kind zich anders dan verwacht. Op verzoek van de Commissie Van Begeleiding kan de orthopedagoog een gericht onderzoek bij een leerling afnemen in de vorm van intelligentieonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, specifiek didactisch onderzoek, observatie of een combinatie van deze onderzoeken. Zo’n combinatie van verschillende onderzoeken (psycho-diagnostisch onderzoek) heeft tot doel meer inzicht te krijgen in het probleem of de wijze waarop het kind zich ontwikkelt maar ook om te beslissen of er iets veranderd moet worden in de onderwijsleersituatie van het kind. Bij het onderzoekstraject worden de ouders altijd betrokken.


 

Rolien Pleiter-Jimmink (GZ-psycholoog)