Coördinator Leerlingzaken

De coördinator leerlingzaken​ is geïnteresseerd het kind en zijn omgeving: hoe ziet het kind zichzelf en zijn omgeving, hoe maakt het contact met anderen (gezinsleden, leerkracht, vriendjes), welke opvoedkundige vraag stelt dit kind aan zijn omgeving. De belangrijkste informatiebron daarbij is natuurlijk de ouders: de meeste ouders hebben een heel goede kijk op de ontwikkeling van hun kind met zijn of haar sterke en zwakke kanten. Samen met de ouders wordt gekeken of de omgeving  (het gezin, de school) voldoende antwoord heeft op de opvoedkundige vraag die dit kind stelt. Als blijkt dat daarbij ondersteuning nodig is, begeleidt de maatschappelijk werkster het zoeken naar een passende vorm van hulpverlening.