Onderwijsassistenten

De onderwijsassistenten geven geen les, maar ondersteunen leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij het leren. Zij helpen met de voorbereiding van de lessen, organiseren van activiteiten en ondersteunen de leerkrachten. Op de Hummelingschool hebben we ervoor gekozen om de onderwijsassistenten breed in te zetten. ​Dit betekent dat zij niet aan een groep verbonden hoeven zijn en in overleg met de leerkrachten, internbegeleider en directie in worden gezet op ondersteuningsbehoefte van leerlingen, de groep en leerkrachten.